wróć ZOBACZ TAKŻE KLIMATY KONSTANCINA

Opis techniczny

 

OPIS TECHNICZNY – ZAKRES ROBÓT OBJETYCH UMOWĄ

(Załącznik do prospektu informacyjnego)

I

STAN ZEROWY

 • Roboty ziemne
 • Zdjęcie humusu i wykonanie wykopów pod ławy
 • Wykonanie ław fundamentowych
 • beton towarowy B25, stal zbrojeniowa;
 • izolacja pozioma ław p. wilgociowa z folii izolacyjnej PE
 • Wykonanie ścian fundamentowych Wykonanie poziomów instalacyjnych pod płytą fundamentową, przejścia przyłączy przez ściany fundamentowe
 • Wykonanie ścian fundamentowych Wykonanie poziomów instalacyjnych pod płytą fundamentową, przejścia przyłączy przez ściany fundamentowe
 • Wykonanie płyty betonowej parteru
 • Wykonanie płyty betonowej parteru

II

STAN SUROWY OTWARTY

 • Wykonanie ścian zewnętrznych
 • pustak ceramiczny Porotherm, Leier, lub podobny1, gr. 24cm i 18,8cm, na zaprawie cementowo-wapiennej,
 • Wykonanie wewnętrznych ścian konstrukcyjnych lokalu
 • pustak ceramiczny Porotherm, Leier, na zaprawie
  cementowo-wapiennej,

 • Wykonanie stropów
 • stropy żelbetowe monolityczne nad parterem i piętrem
 • Schody wewnętrzne
 • Na piętro schody żelbetowe, na strych wyłaz strychowy

III

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

 • wykonanie dachu
 • wykonanie dachu
 • pokrycie z blachy powlekanej grafitowej ,
 • wyjście na dach realizowane poprzez wyłaz dachowy dalej stopnie i ławy kominiarskie
 • montaż stolarki okiennej*
 • okna PVC białe , szyba thermofloat, potrójna zespolona o współczynniku przenikania ciepła K=0,6 , okucia obwiedniowe zwykłe,
 • wykonanie ścian działowych
  na parterze i piętrze
 • materiał ceramiczny Porotherm lub podobny1 na zaprawie cementowo-wapiennej – grubość zgodnie z projektem,

IV

INSTALACJE I TYNKI WEWNĘTRZNE

 • Wykonanie poziomów instalacyjnych pod płytą fundamentową, przejścia przyłączy przez ściany fundamentowe
 • kanalizacja: rury PCV,
 • woda: rury PE Wavin, lub podobne1,
 • energia elektryczna – przepust z rury PE
 • Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej
 • średnio po 5 pkt na każde pomieszczenie oznaczone odrębnie na rzutach lokalu stanowiących załącznik do umowy(gniazda i wypusty oświetleniowe- punkt traktowany jest jako pojedyncza puszka przystosowana do montażu osprzętu na „łapki” rozporowe.)
 • podejście pod tablicę rozdzielczą
 • instalacja elektryczna 400 V do kuchenki III fazowej,
 • wykonanie podejścia do oświetlenia wejścia zewnętrznego i wjazdu do garażu oraz tarasu
 • Wykonanie okablowania instalacji domofonowej
 • podejście pod aparat domofonowy – 2 szt. w lokalu
 • okablowanie TV /INT 
 • Wykonanie okablowania do 2 niezależnych pkt instalacji
  TV : z dachu do salonu i do 1 sypialni

 • Wykonanie okablowania internetowego (skrętka) od
  puszki teletechnicznej do 2 gniazd obok gniazd TV .
  Podłączenie do zewnętrznej sieci z chwilą doprowadzenia
  światłowodu przez operatora

 • Wykonanie okablowania alarmowego w każdym pokoju 1
  czujka + 1 w wejściu+ klawiatura – bez montażu urządzeń
 • Wentylacja
 • Kanały wentylacji grawitacyjnej, w łazienkach, kuchniach i wc – przystosowane do wspomagania wentylatorem, bez dostawy wentylatora, w niektórych oknach nawiewniki
 • Wykończenie ścian wewnętrznych**
 • tynki gipsowe kat. III tj. bez gładzi gipsowej, akrylowania i gruntowania, zgodne z PN-B-10110/2005*. W łazienkach tynk do wysokości nadproża drzwi pozostawiony „na ostro”
 • Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacja indywidualna obsługiwana własnym kotłem dwufunkcyjnym doprowadzona od planowanego kotła do planowanych grzejników** , rury wykonane z polietylenu sieciowanego Kisan, lub podobny1,
 • na każdej kondygnacji natynkowa szafka-rozdzielaczowa
 • Rozprowadzenie  instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • instalacja doprowadzona do planowanych urządzeń sanitarnych pokazanych na rzutach (bez tych urządzeń), wykonana z tworzyw sztucznych Aquatherm, lub podobne1, (doprowadzenie do baterii sztorcowych dla zlewów i umywalek, oraz naściennych dla wanien i pryszniców)
 • 2 punkty instalacji wodnej z osobnym
  pomiarem, wyprowadzone na zewnątrz budynku,

V

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

 • Wykonanie posadzki cementowej
 • na parterze, na podkładzie betonowym izolacja
  przeciwwilgociowa (2xPE) plus, termiczna 10 cm
  styropianu przykryta folią PE i szlichtą cementową
 • na piętrze na stropie izolacja akustyczna 5 cm
  styropianu przykryta folią PE i szlichtą cementową
 • Wykonanie instalacji gazowej w
 • rury stalowe rozprowadzone natynkowo od szafki zewnętrznej do kotła gazowego,
 • gazomierz w skrzynce w ogrodzeniu na zewnątrz budynku
 • Montaż grzejników oraz kotła 
 • kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich MCR Home 24T z zamkniętą komorą spalania z programatorem tygodniowym, z zasobnikiem SQ110 l i cyrkulacją.
 • grzejniki panelowe***z głowicami termostatycznymi (w pokojach i kuchni grzejniki panelowe białe typu Radson z podejściem bocznym dolnym, lub podobne1, w łazienkach drabinkowe białe typu Radson lub podobne1, armatura w kolorze srebrnym)
 • Garaż nie ogrzewany
 • Montaż tablicy bezpiecznikowej i urządzeń elektrotechnicznych (po wykonaniu w lokalu wszystkich elementów objętych umową)
 • Zabezpieczenia: przepięciowe, różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe
 • Montaż czujnika zmierzchowego i opraw zewnętrznych
  oświetlenia wjazdu garażowego i wejścia do lokalu
 • Montaż aparatów domofonowych

VI

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE I ZAGOSPODAROWANIE

 • Wykonanie elewacji
 • tynk cienkowarstwowy akrylowy, Atlas, Kosbud lub podobny1na styropianie 18 cm,
 • cokół ocieplony 15 cm styropianem aquastyr wykończony tynkiem polimerowym, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej Blachotrapez
  lub podobna 1
 • Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego osiedla
 • Od ulicy i działek sąsiednich osiedla – ogrodzenie z paneli stalowych systemowych ocynkowanych typu Wegar, lub podobne z podmurówką
 • brama automatyczna 2 skrzydłowa zamykająca wjazd na osiedle, otwierana pilotem(2 piloty w komplecie),
 • Furtka z domofonem otwierana kodem, przyciskiem umieszczonym wewnątrz osiedla
 • Wykonanie ogrodzeń wewnętrznych
 • Ogrodzenie pomiędzy ogródkami sąsiadów oraz uliczką wewnętrzną systemowe Wegar wysk ok. 110 cm bez podmurówki,
 • Wykonanie drogi wewnętrznej
 • Droga wewnętrzna – kostka betonowa, typu Behaton, lub podobna1
 • Wykończenie tarasów ****
 • taras na parterze bez nawierzchni – miejsce zadaszone ażurową heblowaną konstrukcją drewnianą opartą na słupach drewnianych.
 • Montaż drzwi wejściowych i bramy garażowej
 • Poszerzone drzwi drewniane antywłamaniowe z oknem z szybą antywłamaniową, kolor antracyt, klasy antywłamaniowej B, wyposażane w 2 wkładki
 • Bramy garażowe segmentowe Horman, lub podobna1, antracyt sterowane ręcznie,
 • Zagospodarowanie terenu
 • teren będzie zniwelowany i uporządkowany. Wokół budynku opaska żwirowa
 • Wykonanie wiaty śmietnika
 • Konstrukcja stalowa – wiata na pojemniki do segregacji odpadów usytuowana przed bramą wjazdową na osiedle

VII

UZBROJENIE TERENU

 • Sieć wodociągowa
 •  wykonywana przed rozpoczęciem budowy
 • wykonywana systematycznie w trakcie trwania budowy,
  usytuowanie wodomierza
 • Sieć kanalizacyjna sanitarna
 • wykonywana przed rozpoczęciem budowy,
 • Sieć gazowa
 • wykonywana systematycznie w trakcie trwania budowy
 • usytuowanie gazomierza w skrzynce na zewnątrz budynku, zaznaczone na planie osiedla
 • Sieć elektro-energetyczna
 • wykonywana systematycznie w trakcie trwania budowy,
 • liczniki usytuowane w szafkach na zewnątrz budynku , zaznaczone na planie osiedla
 • Instalacja teletechniczna
 • doprowadzona od poszczególnych lokali do furtki i bramy

VIII

 INNE USTALENIA

Roboty dodatkowe w zakresie umowy

 

 

* Okna będą posiadały nawiewniki i funkcję mikro-wentylacji które zapewniają dopływ powietrza wymagany dla prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej.

** Sufity i ściany, wymagają zagruntowania oraz finalnego malowania przez Kupującego przy wykonaniu prac wykończeniowych. W przypadku wystąpienia usterek, których naprawa będzie wymagała naruszenia powłok malarskich ścian i sufitów, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy spękań w stanie w jakim przekazał lokal czyli bez malowania. Możliwe występowanie drobnych spękań tynku do szerokości 0,3 mm jest wynikiem naturalnego osiadania budynku i nie podlega reklamacji. Spękania na połączeniu konstrukcji murowanej lub żelbetowej z elementem wykończonym płytą gips-kartonową nie jest usterką i wymaga zamaskowania listwą lub masą akrylową podczas prac malarskich wykonywanych przez Kupującego

*** Grzejniki panelowe będą rozmieszczone pod oknami z parapetami, za wyjątkiem kuchni i łazienki gdzie grzejnik będzie umieszczony na ścianie nieprzewidzianej do zabudowy. W pomieszczeniu z większą ilością okien grzejnik zostanie usytuowany tylko pod jednym oknem. W pomieszczeniach tylko z oknem balkonowym, grzejnik będzie usytuowany w okolicach tego okna. Garaż bez grzejnika.

**** Zewnętrzne elementy konstrukcji drewnianej zadaszenia tarasu będą zabezpieczone bejcą transparentną. Możliwe są spękania drewna oraz wysięki żywicy które są naturalnym procesem surowego drewna wystawionego na działanie warunków atmosferycznych nie podlegającym reklamacji.

1 Określenie „lub podobny/e” użyte w załączniku oznacza materiały innego producenta, o zbliżonym poziomie cenowym i parametrach użytkowych.

Załącznik nn. zawiera wszystkie ustalenia dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy. Strony potwierdzają, że nie dokonywały, przed datą umowy żadnych ustaleń pisemnych ani ustnych, które nie zostałyby zawarte w umowie i nn. załączniku oraz oświadczają, że nie będą się na nie zapisane ustalenia kiedykolwiek powoływać. Ustalenia dokonywane po dacie podpisania umowy także będą miały formę pisemną pod rygorem nieważności.